banner_gtv_spletna_202103.png
Domov arrow O podjetju arrow Etični kodeks
Etični kodeks E-pošta
ponedeljek, 01. september 2008

Na podlagi 4. točke 84. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 UPB1) podjetje TELE-TV, d. o. o., izdajatelj lokalnega televizijskega programa posebnega pomena GORENJSKA TELEVIZIJA – GTV (v nadaljevanju GTV), ki ga zastopa direktor Iztok Škofic, kot interna pravila določa naslednji

 

ETIČNI KODEKS

 

 

1.  IZHODIŠČE

 

S tem etičnim kodeksom se določajo interna etična in estetska merila za predvajanje programskih vsebin s prizori nasilja ali seksualnosti v televizijskem programu GTV.

 

  2. VSEBINA KODEKSA

 

S tem kodeksom se določa:

- vsebinske pogoje, časovne omejitve in način tehnične zaščite glede na starostne omejitve za objavljanje programskih vsebin, ki bi lahko škodovale duševnemu, moralnemu ali telesnemu razvoju otrok in mladostnikov,

- odgovornost za oblikovanje internih pravil in njihovo izvrševanje,

- postopek in odgovornost oseb za obravnavanje pritožb s področja, ki ga ureja ta kodeks

- načine promocije vsebin, ki ga določa ta kodeks.

 

3. VSEBINSKE OMEJITVE ZA PREDVAJANJE  PROGRAMA GTV

 

V televizijskem programu GTV se ne predvaja oddaj s pornografskimi vsebinami in z vsebinami pretiranega nasilja, ki bi lahko škodovale duševnemu, moralnemu ali telesnemu razvoju otrok in mladoletnikov, razen po pogojih in v skladu z merili, ki so določena s tem  etičnim kodeksom.

Za oddajo iz prvega odstavka tega kodeksa se šteje vsaka televizijska zvrst, ne glede na avtorja in producenta.

 

Programske vsebine oddaj, ki jih program GTV ne predvaja, so zlasti tiste, ki vključujejo pretirano nasilje, določene pornografske podžanre z eksplicitnim nasiljem, kot so pedofilski in nekrološki materiali, pedofilija s prizori sodomije, sadomazohistična pornografija, in vse druge oblike pornografije, ki vključujejo prikaze spolnih dejanj z uporabo takoj prepoznavnega in grobega nasilja.

 

GTV lahko predvaja informativne prizore s fizičnim, verbalnim in drugim psihičnim nasiljem ter prizore seksualnosti le v določenih časovnih terminih, ob upoštevanju starostnih kategorij in tehnične zaščite oddaj.

   

4. ČASOVNE OMEJITVE PREDVAJANJA DOLOČENIH ODDAJ

 

GTV lahko predvaja oddaje iz 3. točke tega kodeksa ob upoštevanju starostnih kategorij v naslednjih časovnih terminih:

·         med 21. in 5. uro: vsebine, ki niso primerne za otroke, mlajše od 12 let, ter vsebine, ki niso primerne za otroke, mlajše od 15 let

·         med 24. in 5. uro: vsebine, ki niso primerne za mlajše od 18 let.

 

5. TEHNIČNA ZAŠČITA – OZNAČEVANJE PROGRAMSKIH VSEBIN

 

Oddaje GTV iz 4. točke tega kodeksa bodo posebej označene z namenom zaščite otrok in mladoletnih z oznakami:

 

- »VS« - vodstvo staršev ali skrbniških oseb,

- »12+«, »15+«, »18+« - oznake oddaj, primernih za starejše od označene starosti.

 

GTV bo predvajala:

 

- oddaje, ki so namenjene najmlajšim in otrokom do 6 leta starosti, do 19. ure, pri čemer bodo oddaje z vsebinami, ki pri otrocih vzbujajo tesnobo in strah, označene z VS

- oddaje, ki so namenjene otrokom do 12. leta starosti, do 21. ure, označene z VS

-  oddaje, ki so namenjene otrokom nad 12. letom starosti, označene z 12+

-  oddaje, ki so namenjene mladoletnim nad 15. letom starosti, označene z 15+

-  oddaje, ki so primerne samo za osebe, starejše od 18 let, označene z 18+.

GTV bo pred predvajanjem oddaj z vključenimi prvinami nasilja in programskimi vsebinami, ki bi lahko škodovale razvoju otrok in drugih oseb, mlajših od 18 let ali mladostnikom, objavljala akustična opozorila in opozorila z ustreznimi vizualnimi simboli.

   

6. ODGOVORNOST ZA OBLIKOVANJE INTERNIH PRAVIL

IN NJIHOVO IZVRŠEVANJE

 

Odgovorna instanca za oblikovanje etičnega kodeksa in njegovo izvajanje v programu GTV je odgovorni/a urednik/ca.

   

7. REŠEVANJE PRITOŽB

 

Izdajatelj programa GTV bo vsako pritožbo s področja tega kodeksa obravnaval posamično, v roku treh dni po prejemu pritožbe in odgovoril pritožniku v sedmih dneh. Z vsebino pritožbe in odgovorom se seznani vse sodelujoče pri ustvarjanju obravnavanih vsebin GTV.

   

8. PROMOCIJA

 

Izdajatelj programa GTV bo v skladu s programsko shemo in na svojih spletnih straneh promoviral pravila o označevanju programskih vsebin, ki so predmet tega kodeksa, odgovornosti izdajatelja programa, starševske odgovornosti  ter pritožbene mehanizme.

   

9. DRUGI POGOJI ZA PRIPRAVO ODDAJ

 

Poleg tega kodeksa se pri pripravi oddaj za predvajanje v programu GTV, ki so pomembne za zaščito otrok in mladostnikov,  upošteva predpise, ki urejajo to področje, zlasti Zakon o medijih, Konvencijo o človekovih pravicah in osebnih svoboščinah, Splošno deklaracijo o človekovih pravicah, Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta o televiziji brez meja kot tudi Smernice Sveta za radiodifuzijo za vsebinsko oblikovanje internih etičnih in estetskih pravil izdajateljev televizijskih programov.

 

10. KONČNA DOLOČBA

 

Ta kodeks začne veljati z dnem, ko ga podpiše direktor izdajatelja. Z njim se seznani vse zaposlene in druge sodelavce televizije GTV.

 

 

Kranj, 11. 12. 2006

 

IZTOK ŠKOFIC

direktor

 
Free Joomla Templates