banner_gtv_spletna_202103.png
Domov arrow Novice arrow Politika arrow 19. redna seja vlade RS
19. redna seja vlade RS E-pošta
ponedeljek, 10. oktober 2022

Ob upoštevanju nujnosti nadaljnjega stabilnega poslovanja družbe in strateškega interesa Slovenije v zvezi z zagotavljanjem stabilne dobave zemeljskega plina gospodinjskim in poslovnim odjemalcem vlada poziva Slovenski državni holding, da v najkrajšem možnem roku izvede vse upravljavske aktivnosti, ki so potrebne za temu ustrezno spremembo ali dopolnitev letnega načrta upravljanja naložb skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu. Družba Petrol je na Slovenski državni holding (SDH) naslovila dopis, ki se nanaša na zagotovitev stabilnega poslovanja družbe Geoplin. V njej ima večinski delež Petrol (74,28 %), Republika Slovenija pa je imetnica 25,01 % deleža. Petrol je dopis v vednost posredoval tudi vladi, v njem pa se sklicuje na preliminarne ugotovitve zunanjega finančnega svetovalca in opozarja, da je Geoplin izpostavljen resnim likvidnostnim ter poslovnim tveganjem. Vlada je pri obravnavi navedenega dopisa upoštevala težavnost in resnost situacije na področju dobave zemeljskega plina, nujnost nadaljnjega stabilnega poslovanja Geoplina in strateški interes Slovenije v zvezi z zagotavljanjem stabilne dobave zemeljskega plina gospodinjskim in poslovnim odjemalcem. Vlada je na podlagi navedenega ocenila, da odločanje o tveganjih Geoplina lahko presega redne upravljavske aktivnosti SDH in da je ne glede na siceršnjo samostojnost in neodvisnost organov SDH za ustrezno spremembo letnega načrta upravljanja, ki bi postopkovno omogočila pravočasno izvedbo predlagane upravljavske aktivnosti, potrebna ali vsaj koristna tudi jasna predhodna izjava Republike Slovenije v zvezi z nadaljnjimi upravljavskimi ravnanji SDH. Zakon o Slovenskem državnem holdingu namreč kljub načelu neodvisnosti ureja tudi dopustnost komunikacije med SDH in državnimi organi. Odlok o strategiji upravljanja kapitalskih naložb države Geoplin definira za pomembno naložbo (minimalen delež države v naložbi 25 % in en glas), torej naložbo, v kateri želi Republika Slovenija ohraniti ključne razvojne dejavnike v državi. Slednje ne prepoveduje povečanja deleža nad 25 % in en glas, kar je še zlasti zelo pomembno v situaciji energetske krize in zagotavljanja zemeljskega plina prebivalcem, družbam in gospodarstvu Slovenije. Zaradi pravne varnosti bo morebiten tovrsten poseg države v družbo priglašen Evropski komisiji kot ukrep državnih pomoči.

 
< Nazaj   Naprej >
Free Joomla Templates