banner_gtv_spletna_202103.png
Domov arrow Novice arrow Zanimivosti arrow Oblikovana cene toplote iz daljinskega ogrevanja bo znižala ceno ogrevanja
Oblikovana cene toplote iz daljinskega ogrevanja bo znižala ceno ogrevanja E-pošta
ponedeljek, 30. januar 2023

Vlada je na dopisni seji sprejela uredbo, s katero se od 1. januarja do 30. aprila 2023 vzpostavi mehanizem oblikovanja cene daljinskega ogrevanja za gospodinjske odjemalce. Vlada je sicer 27. oktobra 2022 za distributerje toplote že določila najvišjo dovoljeno drobnoprodajno ceno zemeljskega plina, ki je potreben za proizvodnjo toplote za gospodinjske odjemalce – omejila jo je pri 0,073 evrA/kWh. Iz analize Agencije za energijo, ki prikazuje povprečne maloprodajne cene toplote za sisteme daljinskega ogrevanja, izhaja, da je kljub ukrepu prišlo do nesorazmernega povečanja cene toplote iz nekaterih sistemov daljinskega ogrevanja. Razlike med sistemi v Sloveniji so iz različnih razlogov zelo velike. Ključni razlog je gorivo, ki ga posamezni sistem uporablja, poleg tega pa so sistemi tehnično zelo različni in tudi različno upravljani. Višina tarifne postavke za variabilni del cene toplote (brez DDV) v objavljenih cenikih za mesec januar 2023 se gibljejo od 45,85 evra/MWh do 160 evrov/MWh (Nova Gorica, Trbovlje , Hrastnik). Vlada je z zadnjo uredbo tako omejila višino tarifne postavke za variabilni del cene toplote za dobavo toplote iz distribucijskih sistemov, kjer se dejavnost distribucije toplote izvaja kot gospodarska javna služba, in sicer za gospodinjske odjemalce, kot jih določa Zakon o oskrbi s toploto. To velja za vse gospodinjske odjemalce - tako tiste, ki prevzemajo toploto iz distribucijskega sistema preko individualnega, kot tudi skupnega odjemnega mesta. Najvišja dovoljena tarifna postavka za variabilni del cene toplote po tej uredbi tako znaša 98,70 evra/MWh, velja pa za obdobje od 1. januarja do 30. aprila 2023. Najvišja tarifna postavka, ki je določena v tej uredbi, bo vplivala na znižanje cene v 18 sistemih daljinskega ogrevanja (od 59, kjer se distribucija topote izvaja kot gospodarska javna služba). Največje znižanje maloprodajne cene toplote bo med drugim zaznati v sistemih v Novi Gorici, Trbovljah, Hrastniku, Mariboru, Ravnah na Koroškem in Jesenicah. To so predvsem sistemi, ki kot gorivo uporabljajo zemeljski plin. Znižanje tarifne postavke za variabilni del cene toplote mora veljati tudi za celoten mesec januar 2023, saj je prav januarja 2023 prišlo do večjih povišanj cen toplote, ko je tudi poraba toplote največja. Minister Kumer je uredbo podrobneje predstavil tudi na novinarski konferenci, kjer je obenem pozval energetska podjetja, da tudi sama pripravijo ukrepe za premostitev kriznih razmer prebivalcem v svojih lokalnih skupnostih.

 
< Nazaj   Naprej >
Free Joomla Templates