banner_gtv_spletna_202103.png
Domov arrow Novice arrow občina Radovljica arrow S seje Občinskega sveta Občine Radovljica
S seje Občinskega sveta Občine Radovljica E-pošta
četrtek, 23. oktober 2008
radovljica_seja_civilna_iniciativa.jpg
Občinski svet Občine Radovljica je včeraj upošteval svoj poslovnik in na predlog Statutarno pravne komisije umaknil točko s ponovnim odločanjem glede soglasja za opravljanje igralniške dejavnosti v hotelu Renesansa v okviru bodočega preventivno zdravstvenega in turističnega kompleksa Dermski grad v Dvorski vasi.

Komisija je na torkovi seji ocenila, da v zvezi z izdanim soglasjem ni novih dejstev in okoliščin, ki bi utemeljila ponovno odločanje občinskega sveta. Čeprav je župan predlagatelje k temu predhodno pozval, je bila peticija s podpisi krajanov predložena šele par ur pred sejo, drugih utemeljenih razlogov za ponovno odločanje o sklepu pa v svojem predlogu niso navedli. Statutarno pravna komisija bo peticijo pregledala, nato pa je možna ponovna uvrstitev te točke na dnevni red seje občinskega sveta. Tokrat je bila na dnevni red uvrščena na zahtevo osmih občinskih svetnikov liste e-KOLO, SDS in NSi. Sejo so spremljali tudi člani civilnega gibanja Za ohranitev zdravega podeželja (na fotografiji), ki so tako kot opozicijski svetniki izrazili nasprotovanje umiku točke.
 
Na seji je sledila obravnava predloga za ustanovitev občine Lipniška dolina, ki ga je 18. septembra letos državnemu zboru v postopek poslal poslanec Anton Kokalj. Utemeljitev pobude so pripravili OO N.Si Radovljica, Civilna Iniciativa (za) Ljudi pod Jelovico – CILJ, Zeleni Slovenije – odbor Gorenjska in Lista modrega sožitja E-KOLO. Nova občina naj bi obsegala območje obstoječih krajevnih skupnosti Lancovo, Kamna Gorica, Kropa, Srednja Dobrava in Podnart.

radovljica_seja_radovljica_sept2008.jpg Predlagatelji so ob utemeljitvi pogojev za ustanovitev občine kot razlog navedli dolgo zanemarjanje razvoja Lipniške doline v Občini Radovljica, samo 6-odstotni delež proračunskih sredstev za to območje in naravne, kulturne, demografske, ekonomske danosti doline kot razvojni potencial. Glede dosedanjega financiranja je občinska uprava za sejo zbrala podatke o realizaciji proračunov v obdobju od leta 2003 do leta 2008, ki zanikajo trditev predlagatelja, saj kažejo od 16 do 20-odstotni delež, namenjen območju na desnem bregu Save.
 
Občina je pred sejo prejeti predlog predstavila svetom krajevnih skupnosti z območja predlagane občine in pridobila njihova stališča. Sveta KS Lancovo in Kamna Gorica se s predlogom nista strinjala, v Kropi in na Srednji Dobravi so ocenili, da se zaradi premalo podatkov do predloga ne morejo opredeliti, v Podnartu pa so bila mnenja krajevnih svetnikov deljena. Župan je v svojem mnenju predlagatelje pozval k nekaterim dodatnim pojasnilom in utemeljitvam, na kar je na seji odgovoril Slavko Mežek, CILJ in Zeleni Slovenije – odbor Gorenjska.
 
Svetniki so sprejeli še listino o prijateljstvu med Občino Radovljica in češko občino Ivančice. Občini sta prve stike navezali pred petimi leti, povezujejo pa ju predniki Antona Tomaža Linharta, katerega oče je bil rojen v Ivančicah. Listino bosta župana podpisala ob letošnjem decembrskem občinskem prazniku.

radovljica_seja_balinarji.jpg Komunala Radovljica bo s soglasjem občinskega sveta na objektu centralne čistilne naprave Radovljica zgradila sončno elektrarno. V ta namen bo prejela kredit državnega ekološkega sklada v višini 343.000 evrov, kar predstavlja 80 odstotkov vrednosti celotne investicije. Predvidena letna proizvodnja sončne elektrarne je skoraj 90.000 kWh in zadošča za letne potrebe 13 povprečnih gospodinjstev.
 
Član Balinarskega kluba Radovljica – Alpetour Dejan Tonejc (na fotografiji desno) se je v začetku oktobra skupaj s trenerjem Jožetom Rebcem z Evropskega prvenstva članov v balinanju vrnil s srebrno in bronasto medaljo. Na sprejemu pred začetkom včerajšnje seje so jima čestitali tudi župan in občinski svetniki.
(M. Š., foto: Občina Radovljica in arhiv GTV)
 
< Nazaj   Naprej >
Free Joomla Templates