banner_gtv_spletna_202103.png
Domov arrow Novice arrow občina Radovljica arrow Radovljiški svetniki odpravili nezakonite amandmaje
Radovljiški svetniki odpravili nezakonite amandmaje E-pošta
sobota, 23. julij 2011
Radovljica_seja_junij_2011.jpg
Radovljiški občinski svet se je v četrtek sestal na svoji prvi izredni seji. Svetniki so sprejeli sklep, da so trije amandmaji, ki so bili na prejšnji seji sprejeti k predlogu odloka o prvih spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za Turistično nakupovalni center Lesce – 2. faza, nezakoniti in se odpravijo.

Župan Ciril Globočnik je po 10. seji občinskega sveta objavo sprejetega akta zadržal. »Skladno s statutom občine namreč župan lahko zadrži objavo splošnega akta, če meni, da je ta neustaven ali nezakonit, in predlaga občinskemu svetu, da o njem ponovno odloči. Sprejeti amandmaji niso skladni z zakonodajo, ker na njihovo vsebino niso bila pridobljena mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora,« je pojasnila Manca Šetina Miklič iz Občine Radovljica.

Poleg tega je s sprejetjem amandmajev prišlo do posameznih neusklajenih opredelitev v besedilu in grafiki OPPN ter tudi med dvema členoma OPPN. Vsebinsko pa se amandmaji nanašajo tudi na pogoje glede gradenj objektov, ki nista bila predmet tega postopka sprememb in dopolnitev OPPN ter njihove javne razgrnitve. K odpravi sprejetih amandmajev je pozval tudi investitor načrtovane gradnje trgovskega objekta Lidl.

Z utemeljitvami sklica izredne seje in nezakonitosti amandmajev se v razpravi niso strinjali vsi svetniki. Svetniška skupina Lista krajevnih skupnosti, katere člani so tudi predlagali odpravljene amandmaje, je zaradi prepričanja o nepravilnosti četrtkovega postopka pred glasovanjem zapustila sejo. Sklep je bil zatem izglasovan s trinajstimi glasovi za in dvema proti. (B. D., foto: arhiv GTV)
 
 
< Nazaj   Naprej >
Free Joomla Templates