banner_gtv_spletna_202103.png
Domov arrow Novice arrow občina Radovljica arrow VIDEO: Radovljiški svetniki potrdili osnutek proračuna
VIDEO: Radovljiški svetniki potrdili osnutek proračuna E-pošta
četrtek, 27. november 2008
radovljica_seja_arhiv.jpg
Občinski svet Občine Radovljica se je včeraj popoldne zbral na 18. redni seji, na kateri je med drugim sprejel osnutek odloka o občinskem proračunu za leti 2009 in 2010, letni program športa in stanovanjski program.

Proračunske prihodke za leto 2009 ocenjujejo na skoraj 24,2 milijona, odhodke pa na dobrih 25,5 milijona evrov. Prihodki za leto 2010 znašajo nekaj manj kot 24,7 milijona in odhodki nekaj čez 25,2 milijona evrov. Razliko med prihodki in odhodki bodo pokrili  z neporabljenimi sredstvi iz letošnjega proračuna ter s predlaganim kreditom v višini 1,5 milijona evrov v letu 2009 in 500.000 evrov v letu 2010. Delež investicijskih odhodkov za leto 2009 znaša 70 odstotkov, za leto 2010 pa 65 odstotkov. Med prihodki v obeh letih načrtujejo za 5,5 milijona evrov državnih in evropskih sredstev, pridobljenih na razpisih.

S stanovanjskim programom Občine Radovljica so opredelili programe in ukrepe, za katere je v proračunu v letih 2009 in 2010 predvidenih 1,6 milijona evrov; med drugim načrtujejo pridobitev devetih novih občinskih stanovanj. S programom športa pa so določili športne programe, ki bodo sofinancirani v prihodnjih dveh letih ter dejavnosti in proračunska sredstva za njihovo uresničevanje: približno milijon evrov za programe in dva milijona za investicije. Pripombe in predloge iz obsežne razprave bodo upoštevali pri pripravi predloga proračuna, ki ga bodo predvidoma obravnavali na naslednji seji 17. decembra letos.

radovljica_seja_arhiv2.jpg Novi pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa med drugim opredeljuje pogoje in vsebino vsakoletnega javnega razpisa za sofinanciranje programov športa ter izbor športnih programov in izvajalcev. Na naslednji seji bodo svetniki obravnavali še strokovno mnenje o predlogu podžupana Jožeta Rebca, ki se nanaša na dopolnitev meril za vrednotenje in izbor programov športa na področju športne vzgoje šolooboveznih otrok in mladine; merila so sicer sestavni del pravilnika.

Točki za določitev višine nadomestila za uporabo zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča in za izračun občinske takse za leto 2009 bosta za 4,9 odstotka višji kot letos, kar ustreza uskladitvi z letnim indeksom cen življenjskih potrebščin. Občinski svet je s sklepom potrdil tudi najvišje cene najemnin grobov in cen pokopaliških storitev za leto 2009, in sicer na predlog upravljavcev pokopališč. Pri določitvi novih najvišjih cen je bil prav tako upoštevan indeks cen življenjskih potrebščin.

Župan Janko S. Stušek je radoljiške svetnike še obvestil, da je državni zbor konec oktobra odgovoril glede pravnega statusa vloženega predloga za ustanovitev občine Lipniška dolina. V odgovoru so navedli, da je postopek državnega zbora za sprejem navedenega predloga končan. To pomeni, da je bil z obravnavo na prejšnji seji končan tudi postopek občinskega sveta. (M. Š./B. D., arhiv GTV)
 
 
< Nazaj   Naprej >
Free Joomla Templates